Welkom/Welcome !

Introductie in het Nederlands

Deze website introduceert de vernieuwde sites van het User Research Centre (URC) en HEE. Aparte entiteiten mét een samenwerking!

Samen omdat:

  • Ervaringsdeskundigheid vanuit de Herstelvisie bij ons beiden centraal staat.
  • Onze activiteiten elkaar aanvullen.
  • We hiermee de inzet van ervaringsdeskundigheid willen versterken op het gebied van onderzoek, kennis en implementatie.

Ook hebben we onze eigen speerpunten (zie onder de logo's):

Introduction in English

This website introduces the re-newed sites of the User Research Centre (URC) and HEE. Unique entities as well as a co-production!

Co-production, because:

  • Peer expertise is our common main vision about Recovery.
  • Our activities complement.
  • We embrace peer expertise in practice and empower by research, knowledge and implementation.

We also have our own, specific, focus (see underneath the logos):

URC: User Research Centre

Een onderzoeks- kennis- en adviesnetwerk door, voor en met Ervaringsdeskundigen. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om organisaties en haar leden te adviseren en daarmee het werkveld te verbeteren. Innoveren en implementeren zijn daarbij kernbegrippen.

HEE

Ondersteuning van mensen met ontwrichtende ervaringen op weg naar herstel en het eigen welbevinden. Daarnaast door met zorgorganisaties, zowel in de GGZ als daarbuiten, te werken aan de omslag naar herstelondersteuning. Onze focus ligt daarbij op het geven van trainingen en advies mét een breder pakket van activiteiten. (NB De informatie op de HEE site is in het Nederlands, net als ons HEE materiaal. Op verzoek kunnen we eventueel informatie en presentaties in het Engels verzorgen).

-> Klik op de logo’s voor meer informatie

URC: User Research Centre

The User Research Centre is a collaborative virtual network of user-researchers in mental health. A research-, knowledge- and consultancy centre by, for and together with Peer experts. The results and solutions are helpful for organisations and their members and will improve the field. It is all about innovation and implementation.

HEE

Our program stimulates users of mental health services and other people with disruptive experiences to create their own instruments in their way to recovery and well being. We offer training and consultancy with a wide range of activities.

If you would like to read more about the possibilities HEE can offer click on the logo. (The information is in Dutch, just like our classes and presentations. When interested we can always look for an adaption of our material to give a presentation in English).

-> Click on the logos for more information

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.